Veiledning

NSM har publisert en veiledning som beskriver beskyttelsesmekanismer for epost. Veiledningen tar for seg STARTTLS, SPF, DKIM og DMARC, og hvordan disse bør implementeres.

Grunnleggende tiltak for sikring av e-post

Både offentlig forvaltning og private virksomheter i Norge anbefales å implementere tiltakene som er beskrevet i denne veiledningen.

Eksterne ressurser